Beskrivelse av Mars overflate

 

Farge

Mars overflate er overveiende rød. Hvite flekker finnes på polene, som ligner jordens polare. Frosset karbondioksid og muligens frosset vann er ansvarlig for den hvite i Martens polare områder.

Geografi

Vulkan- og slagkratere dot overflaten Olympus Mons er en gigantisk vulkan dannet av gjentatte lavastrømmer. Siden Mars ikke har en betydelig tektonisk platebevegelse, vil en underjordisk hot spot avgi lava over samme sted, og skape gigantiske isolerte fjell på overflaten.

Historie

Tidligere hadde Mars nesten væskevann. Dette er utledet fra underjordiske is-innskudd og overflateegenskaper som ser ut som om de kun kunne ha blitt dannet av elver og havs eroderende virkning. Mars har en atmosfære og betydelige vind som endre planets overflate, mye som erosjon gjør på jorden. Det faktum at vannavskårne funksjoner fremdeles er synlige, indikerer at flytende vann var til stede på Mars relativt nylig. Fra jorden er Mars synlig som en rødaktig prikk. Ved nærmere inspeksjon er funksjoner som mammut vulkaner synlige. Det er mulig å utlede en veldig interessant historie på Mars-overflaten fra visse geologiske egenskaper.