Definisjonen av Omnibus

 

Transport

Ordet opprinnelig referert til et kjøretøy som kunne bære mange mennesker samtidig. I motsetning til en trener, gjorde en omnibus hyppige stopp, og hver passasjer betalte samme billett.

Lov

'Omnibus' brukes ofte i juridiske dokumenter, for eksempel en omnibusklausul i en kontrakt og i regninger som inkluderer en samling av forskjellige elementer. Den amerikanske omnibusbevillingsloven fra 2009, for eksempel, dekker utgifter til en lang liste over offentlige etater.

Publisering

'Omnibus' brukes noen ganger i tittelen på en litterær antologi, som en samling av arbeider som er skrevet av samme forfatter, eller som faller inn i en bestemt sjanger, som mysterium eller science fiction.

Broadcasting

TV- og radiostasjoner kan bruke 'omnibus' når de sender et program eller en serie programmer som har en samling av fag. Et eksempel er det amerikanske tv-showet, 'Omnibus', som kjørte på 1950-tallet.

Ordhistorie

En fransk forretningsmann som heter Stanislas Baudry benyttet først 'omnibus' i 1826 for å henvise til en stor vogn han oppfant for å bringe kunder til hans offentlige bad utenfor byen Nantes. Ordet ble raskt forkortet til 'buss'. 'Omnibus' kommer fra det latinske ordet 'Omnis', som betyr 'alle' eller 'alle'. Den brukes på mange måter, men refererer generelt til hvilket som helst kjøretøy eller publikasjon som holder flere ting samtidig.