Hva er et hydrometer?

 

Formål

Hydrometre måler væskens spesifikke tyngdekraft, eller forholdet mellom hydrometerets tetthet og tettheten av væsken som studeres.

Identifikasjon

Hydrometre er glassflasker som har en pære i en ende veid i kvikksølv eller et lignende stoff. Innvendig er en målestrimmel.

Funksjon

Et hydrometer er plassert i en væske med den veide nedgangen. Når den er suspendert, registreres linjen som berører væskens overflate, som markerer væskens tetthet.

Betydning

Hydrometre brukes til å måle alkoholinnholdet i drikkevarer, sammensetningen av melk og mengde sukker i en væske, blant annet.

Typer

For å få presise målinger, er det ofte brukt en rekke hydrometre. Hver enkelt måles forskjellig fra målvæsker med meget spesifikke tettheter. Archimedes '-prinsippet sier at når et objekt suspenderes i væske, vil det møtes med en kraft som er lik væskens vekt som objektet forskyver. Dette prinsippet gjelder for arbeidet med et hydrometer, som er et verktøy som brukes til å måle tyngdekraften eller tetthet.