Hva er meningen med aktiveringsenergi?

 

Historikk

Aktiveringsenergi er et uttrykk som er laget av Nobelprisvinnende svensk kjemiker Svante Arrhenius. Han er kjent for sitt arbeid med elektrolytter.

Interaksjonen

Aktiveringsenergi er ikke bare avhengig av en minimal mengde av kinetisk energi mellom to molekyler, det avhenger også av hvor de kolliderer. Noen molekyler kan reagere bare hvis deres, for eksempel, nitrogenmolekyl blir rammet, snarere enn deres oksygenmolekyl.

Elektronmoln

Hvis aktiveringsenergien er tilstede og molekylene er riktig justert, vil reaksjonen oppstå. Uten riktig energi vil elektronmolene for de to molekylene avstøte, slik at de ikke kombineres.

Kjemisk kinetikk

Kjemisk kinetikk er studien av reaksjonshastighetene som molekylene kombinerer. Arrhenius-ligningen omhandler hvordan aktiveringsenergien og reaksjonshastigheten er relatert til de aktuelle molekylene.

En reaksjon hjelper et annet

Som to molekyler reagerer i et system med mange molekyler, øker deres energi. Dette bidrar direkte til aktiveringsenergien til de andre kolliderende molekylene, og øker sjansen for å hoppe over energibarrieren og reagere. Energien og temperaturen øker med hver etterfølgende reaksjon. Begrepet aktiveringsenergi refererer til den minste mengden energi som er nødvendig for at en kjemisk reaksjon skal oppstå etter at to molekyler kolliderer.