Hvordan påvirker spenningen i spolen styrken av en elektromagnet?

 

Elektrisitet og magnetfelt

Når strømmen strømmer gjennom en ledning eller annen leder, oppretter det et magnetfelt. Dette magnetfeltet flyter rundt ledningen i en sirkel. Det er normalt svært lite i en enkelt ledning og er proporsjonal med mengden strøm som går gjennom lederen.

Elektromagneter

Når ledningen er viklet inn i en spole, plasserer alle de individuelle magnetfeltene seg. De flyter gjennom senteret av spolen og tilbake ut rundt utsiden. Jo tettere spolen er, desto mer konsentrert er feltet, og jo sterkere elektromagneten er.

Andre faktorer

Selv om spolenes tetthet påvirker styrken til elektromagneten, bestemmer den ikke det alene. Det er mange andre faktorer som spiller inn. Strømmen til dagens spiller en stor rolle for å bestemme styrken til elektromagneten. Hvis mer strøm strømmer gjennom ledningen, vil feltet som strømmer rundt ledningen bli sterkere, noe som vil gjøre elektromagneten kraftigere. Kjernen gjør også en stor forskjell. Hvis spolen er viklet rundt et stykke jern, for eksempel, stryker jernmolekylene opp med magnetfeltet som genereres av ledningene. Dette forsterker magnetfeltet ganske mye.