Definisjonen av Hexagon Tessellations

 

Definisjon

En tessellasjon er en gjentatt form eller sammenkobling av former som, uten hull, fyller helt et fly. En sekskantet tessellasjon er en tessellasjon av en sekssidig regelmessig polygon.

I naturen

Honeycombs er naturlig forekommende eksempler på hexagon-tessellasjoner, som er basaltkolonnene ved Giants Causeway i Irland sett fra oven.

Andre eksempler

Kyllingetråd danner et tessellerende sekskantet mønster, som de mikroskopiske veggene av karbonnanorør.

Regelmessig flislegging

Det finnes bare tre typer regelmessig flislegging (en tessellasjon av en vanlig polygonal form), hvorav den sekskantede flisingen er den mest komplekse. Trekantede og firkantede fliser er de andre to.

Andre sekskantede tessellasjoner

Ulike regelmessige polygoner kan kombineres med sekskanter for å produsere en tessellasjon. En tessellasjon kan også bestå av identiske uregelmessige sekskanter. Sekskantede tessellasjoner er lett identifiserbare og forekommer ofte i naturen, så vel som i mange menneskeskapte enheter. Den vanlige sekskanten er unik fordi den er den eneste vanlige polygonen med mer enn fire sider som kan fliser på denne måten.