Hva er melamin?

 

Kjemisk sminke

Melamin består av 66 prosent nitrogen. Den består også av karbon- og hydrogenatomer.

Melaminharpiks

Når det kombineres med formaldahid, dannes melaminharpiks. Dette brukes som en holdbar plast.

Metabolitt

Når et pattedyr inntar et bestemt plantevernmiddel, cyromazin, dannes melamin i fordøyelseskanalen. Dette gjør at det er en metabolitt av giftet.

Betong

Melamin brukes også til å lage en spesiell type betong som har mindre porer og en mye høyere industriell styrke enn vanlig betong.

Toksisitet

Melamin sies å være giftig når det tas inn eller absorberes gjennom huden. Langvarig kontakt på denne måten kan forårsake kreft, blant annet helseproblemer Melamin er en organisk forbindelse som fungerer som en base i kjemi. Den brukes til en rekke forskjellige applikasjoner i flere bransjer. Vanligvis er det kombinert med andre kjemikalier for å skape fordelaktige produkter.