Hvilket verktøy måler fuktighet?

 

Historie

Det første grunnleggende hygrometer ble oppfunnet av Leonardo da Vinci på 1400-tallet. Forbedringer av designet ble senere utført i 1664 og 1800 av henholdsvis Francesco Folli og John Frederic Daniell.

Funksjon

Grunnleggende mekaniske hygrometre har et menneske- eller dyrehår montert på en fjær. Når håret kontraherer eller utvides på grunn av mengden vanndamp i luften, utløser denne våren nålen på hygrometerets tallerken for å registrere fuktighetsendring.

Typer

Det er mange typer mer spesialiserte hygrometre, inkludert det elektriske hygrometeret, dew-punkt hygrometern og psykrometeret. Disse hygrometrene bruker forskjellige metoder for å måle fuktighet, selv om de grunnleggende prinsippene bak dem er de samme.

Bruk

Måling av fuktighet med et hygrometer hjelper meteorologer å forutsi hvordan en lufttemperatur kan føles på en varm dag. Det kan også bidra til å forutse en kommende storm eller et område med lavt trykk og spille en rolle for å bestemme luftkvaliteten.

Misforståelser

Folk bruker av og til ordene 'hygrometer' og ' hydrometer ', men hydrometeret er et helt annet instrument som brukes til å måle tettheten av væsker. Et hygrometer brukes til å måle mengden vanndamp i luften. Når denne informasjonen tolkes, kan den brukes i meteorologiske rapporter om hvor høy luftfuktigheten er på en gitt dag.