Kvantum Sannsynlighetsteori

 

Kvantfysikk

Kvantfysikk (også kalt kvantemekanikk eller kvantteori) er studien av oppførselen til de minste enhetene av materie. Et stort antall små partikler har en tendens til å oppføre seg på måter som er forutsatt av klassisk fysikk, som de som er beskrevet av Newton, men atferdene til enkelte partikler følger noen ganger ikke newtonske ideer.

Lys og materielle diktaturer

Lys var opprinnelig trodde å være en bølge av energi; det er nå forstått å også bestå av individuelle partikler kalt fotoner. Matter ble opprinnelig antatt å bestå av partikler, men nå vet vi at det også har wavelike egenskaper.

Sannsynlighetsbølger

Mens de fleste fotoner av en bølge av lys vil reise i en retning, vil noen skille seg. Det kan ikke forutsettes hvilke fotoner som skal spres, men det er et sett sannsynlighet for hvorvidt hver enkelt foton vil spredte seg. En bølge av lys kan betraktes som en bølge av sannsynlighet, som kan partiklene av materie. Kvantumsannsynlighetsteori ble utviklet som et tillegg til og en utvidelse av klassisk molekylær mekanisk teori. Det bidrar til å forklare oppførselen til de minste partiklene av materie som bevegelige bølger av sannsynlighet.