Trenger planterceller å utføre respirasjon?

 

Typer

Fotosyntese er delt inn i to stadier eller serier av reaksjoner. Under første fase bruker cellen celle fra sollys til syntetisering av adenosintrifosfat, eller ATP. I den andre fasen av fotosyntese bruker cellen cellen ATP til å lage sukker fra atmosfærisk karbondioksid. Disse sukkene kan nå brukes i cellulær respirasjon, en prosess som bryter ned sukker for å syntetisere ATP.

Funksjon

I likhet med dyreceller utfører planteceller cellulær respirasjon for å møte deres energibehov. Ikke alle sukker som produseres gjennom fotosyntese, brukes imidlertid i cellulær respirasjon. mange blir forløperne for organiske forbindelser som cellen trenger, som aminosyrer eller cellulose (hovedkomponenten av plantecellevegger). Sukker blir også transportert andre steder i anlegget for å mate celler som ikke fotosyntesiserer som rotceller.

Overveielser

Fotosyntese bruker kuldioxid og frigjør oksygen, mens cellulær respirasjon bruker oksygen og frigjør karbondioksid. Mengden oksygenplanter produserer imidlertid større enn mengden de forbruker, så de er en netto kilde til oksygen. Dyr bruker andre organismer for å få den maten de trenger. Planter, derimot, lager sin egen mat gjennom fotosyntese. Både planter og dyr ekstraherer energi fra matmolekyler gjennom cellulær respirasjon.