Definer beskrivende og prescriptiv grammatikk

 

Prescriptive grammatikk

Prescriptive grammatikk er et sett med regler laget for å merke grammatiske konstruksjoner som 'riktig' eller 'feil'. Strengt etter et språks prescriptive grammatikk er knyttet til en formell tale eller skriving.

Beskrivende grammatikk

Flertallet av språkets morsmål (selv de som ikke har en formell utdanning) har en intuitiv følelse av grammatiske strukturer det høres 'riktig'. Disse setningene kan ikke følge reglene for forskriftlig grammatikk, men brukes mye og forstås av språketes høyttalere. Beskrivende grammatikk studerer disse ikke-prescriptive konstruksjonene.

Eksempel

Det berømte sitatet av Winston Churchill, 'This er den typen arrantpedantri som jeg ikke vil legge til ', fremhever hvordan prescriptiv og beskrivende grammatikk ofte er i strid.

Argument for beskrivende grammatikk

Språk varierer etter region og er i stadig endring, med liten hensyn til Forskriftskritiker mener at et språk lever i munnene til sine høyttalere, med sikte på å kartlegge og studere et språks evolusjon uavhengig av dens forskrifter.

Argument for prescriptive grammatikk

Prescriptive grammatikere mener at en permissiv, Beskrivende tilnærming til grammatikk eroderer et språk. Preskriptive grammatikere prøver å herske i utviklingen av et språk for å standardisere bruken over hele verden. Hvordan grammatiske bøker sier et språk bør bli snakket, som er kjent som prescriptiv grammatikk, og hvordan brukerne faktisk snakker, kjent som beskrivende grammatikk, kan variere betydelig.