Hva betyr Cosecant i Algebra 2?

 

Høyre trekant

En høyre trekant har en rett vinkel (90 grader vinkel) og to akutte (mindre enn 90 grader) vinkler. Den lengste siden av en riktig trekant er hypotenusen, som ligger overfor (motsatt) 90-graders vinkelen. De trigonometriske forholdene er definert for de to brede vinklene.

Notasjon

For hver spiss vinkel danner hypotenusen (notert som hyp i likninger) en side av vinkelen; Den andre siden av vinkelen kalles den tilstøtende (adj) siden. Den tredje siden av trekanten er betegnet som den motsatte (opp) vinkelen.

Trigonometriske forhold

Kosekanten av vinkel A er forholdet mellom lengden av hypotenusen til lengden av den motsatte vinkel A (cosecant A = hyp / opp). Dette er invers av sinus A = opp / hyp. De andre trigonometriske forholdene er cosinus A = adj / hyp, tangent A = opp / adj og deres respektive inverses, secant A = hyp / adj og cotangent A = adj / opp. Trigonometri er studiet av de matematiske relasjonene mellom sidene og trekantets vinkler. Kosecant er en av seks trigonometriske forhold som er definert for lengdene av sidene av en riktig trekant.