Hva er Litmus papir laget av?

 

Papir

Litmuspapir er først og fremst laget av papir. Papiret består hovedsakelig av trecellulose, som på forhånd behandles med løsningsmidler for å sikre at det ikke er noen forurensninger.

Lichens

Litmuspapir er infundert med lav. Lichens anses å være både alger og sopp, og de er ganske følsomme for miljøforandringer, noe som gir litmuspapir sin fargeskiftende evne.

Spesifikasjoner

De to vanligste lavene som finnes i litmuspapir er rocella tinctoria og lecanora tartarea.

Design

Litmuspapir kommer i to farger, rød og blå. Den naturlige fargen er blå, og når den kommer i kontakt med en syre, blir papiret rødt. Når prosessen reverseres, og det røde papiret kommer i kontakt med en base, vender den tilbake til den naturlige blå farge.

Produksjon

Ved fremstillingsprosessen omdannes trepulp til papir, renses, deretter legges lav og papiret tillates å tørke og er pakket. Litmus papir, brukt i kjemi klasser i skoler over hele verden, brukes til å bestemme det sure innholdet i et stoff, også kalt pH. Navnet på dette papiret brukes ofte til å beskrive en test hvor en enkelt faktor bestemmer utfallet og merker det en litmus test. Mange kan kanskje lure på, akkurat hva dette kjemisk behandlede testpapiret er laget av.