Hva er overflatestrømmer dannet av?

 

Overflate

Havet er veldig dypt, og en rekke strømmer flyter på forskjellige dybder. Overflatstrømmer - de som hovedsakelig påvirker skip - finnes i det øverste laget av vannet.

Vind

Friksjon mellom bevegelig luft og vannet fører til at vannet trekkes i retning av den rådende vinden.

Solen

Solens varme kan forandre tettheten og saltheten (mengden salt) av havet. Jo tettere vann er, jo mer motstandsdyktig er det å forandre; jo varmere vann er, desto mer sannsynlig er det å flyte.

Rotasjon

Jordens rotasjon forårsaker et fenomen som kalles Coriolis Force, som gjør det mulig å skyve vann på den nordlige halvkule til høyre , og vann i den sørlige halvkule skyves til venstre.

Overflatenes strømme

Havets overflatestrømmer bestemmes av kombinasjonen av temperatur, vind og jordens rotasjon. Andre faktorer inkluderer sesongen og Jordens tilt på sin akse, samt strømmen av dypere vann under overflatestrømmene og de geografiske formasjonene på havets gulv på et gitt punkt. For den gjennomsnittlige personen kan bevegelsene til havet virke variere mystiske. Tidevannet kommer inn og ut i henhold til tyngdekraften og månens posisjon. Utover er imidlertid havstrømmene mer forvirrende og mye annerledes.