Hvem fant opp forstørrelsesglasset?

 

Historie

Bacon bodde og studerte i Oxford og i Paris i en tid med omfattende debatt om teologi og naturvitenskapelige studier.

Identifikasjon

Betraktet som en radikal, fant Bacon vitenskapelig eksperimentering for å lære i stedet for å akseptere sannheter gått ned gjennom dagens teologi.

Betydning

Selv om Bacon arbeidet og publisert på mange vitenskapelige områder, var hans viktigste forskning og eksperimentelle bidrag de som gjelder linser og deres unike egenskaper som refleksjon og brekning.

Effekter

Bacon var den første som foreslo bruk av forstørrelseslins for å forbedre lesingen og forutse at sterke linser, som det som senere ble teleskoper, kan gjøre det mulig for mennesker å se gjenstander ekstremt lengre unna. h2> Fordeler Bacon opprinnelig designet linsene for å hjelpe sine eldre, fremsynte kolleger, slik at de kunne fortsette å lese og derfor undervise i Oxford, fordi mange ble tvunget ut på grunn av deres dårlig syn. Roger Bacon, en engelskmann og en foreleser ved Oxford University, født tidlig på 1200-tallet, mottar ofte kreditt for den første kjente bruken og beskrivelsen av et forstørrelsesglass eller objektiv.