Hvor kommer termitter fra?

 

Betydning

De fleste termitter som angriper hjem, går inn i strukturer fra bakken. En struktur som inneholder tre nær fundamentet blir ofte infisert. Termittene flyttes deretter til andre områder av et hus og fortsetter å ødelegge treet.

Betraktninger

Termitter kan bevege seg fra sted til sted ganske raskt. Hvis et hus i et nabolag er infisert med termitter og blir behandlet, vil termittene flytte til et annet sted der bikuppen kan fortsette å opprettholde seg selv.

Identifikasjon

Termitter kommer fra en rekke forskjellige kolonier. Disse koloniene er bygget inn i to forskjellige typer strukturer, avhengig av den geografiske plasseringen. Store høyder er vanlige i hele Afrika og Australia, mens trefødte reir er vanlige i resten av verden.

Geografi

Termitter finnes vanligvis i subtropiske og tropiske regioner i verden. De kan imidlertid migrere fra disse områdene til mer tempererte klimaer.

Historie

Det antas at termitter stammer fra krittperioden på grunn av termitfossiler som finnes i bein av dinosaurer og planter. Bevis støtter teorien om at termitter utviklet seg fra trevirken. Termitter, som bier og maur, jobber i en sosial rekkefølge basert på hivekonstruksjonen. Dette betyr at insektet samarbeider med hele gruppen for å finne matkilder som tre. Kolonier består av arbeidere, soldater og eggleggende dronninger. Av de ca. 4.000 forskjellige termittarter, er ca 10 prosent en betydelig trussel mot bygninger, skog og landbruk.