Hvordan virker Marcasite form?

 

Kjemi

Marcasitt er en krystallinsk form av jernsulfid. Det er et sekundært mineral, ifølge Kansas Geological Survey, avledet av kjemiske endringer i andre mineraler som kobberjernsulfid, også kjent som kalkopyritt.

Formasjon

I Mindat-websiden står det at marcasitt vanligvis dannes som et bunnfall i sedimentær stein, som skifer eller kalkstein, og i kullsenger, vanligvis nær overflaten i områder med lav temperatur og surhet.

Plassering

Mineralet er tilgjengelig i mange stater i USA, spesielt de i Midtvesten, hvor jern er rikelig. Marcasitt finnes ofte sammen med sphaleritt, galena, pyritt og kalsitt. Marcasitt er en ugjennomsiktig, blek hvit til litt gul, metallisk mineral. Med liten kommersiell verdi, brukes marcasitt noen ganger som en kilde til svovel og kan fasioned til smykker.