Antall protoner i en urladet atom

 

Atomstruktur

Ulastede atomer inneholder generelt en kjernekilde som består av protoner og nøytroner, omgitt av en sky av elektroner. Protonens positive ladning tiltrekker de negative elektronene og holder dem i bane.

Atommasse

Atommasse refererer til vekten av kjernen, som er omtrent 1800 ganger større enn for elektronene. For å beregne atommasse , legger du ganske enkelt til antall protoner og nøytroner. Karbonatomer har for eksempel seks protoner og seks nøytroner, noe som gir dem en atommasse på 12.

Atometall

Atometallet representerer antall protoner i et atoms kjernen. I et uladet atom er antall protoner alltid lik antall elektroner. For eksempel inneholder karbonatomer seks protoner og seks elektroner, slik at karbonens atomnummer er 6.

Atomets ladning

Protonens positive ladning tiltrekker seg negativt ladede elektroner. Selv om denne ladningen er sterk nok for å tiltrekke seg ekstra elektroner fra andre atomer, er det også svakt nok til å miste elektroner til andre atomer. Så lenge antallet protoner i et atom er lik antall elektroner, atom forblir uladet eller nøytralt. Når et atom får eller taper elektroner, blir det en elektrisk ladet ion. Et atom som får elektroner blir en negativt ladet anion. Et atom som taper elektroner blir en positivt ladet kation. All materie inneholder atomer bundet sammen for å danne molekyler. Tre subatomære partikler --- elektroner, protoner og nøytroner ---- danner disse atomer. Forholdet mellom positivt ladede protoner og negativt ladede elektroner bestemmer om et atom er ladet eller ikke ladet.