Hva er en alkalisk løsning?

 

Historie

Rundt om 1900-tallet utviklet Svante Arrhenius en syrebasert teori som identifiserte alkaliske materialer og deres resulterende løsninger som baser. Hans arbeid ble senere raffinert av Johannes Nicolaus Br og Martin Lowry i 1923.

Identifikasjon

Alkaliske løsninger har en pH på 10 eller høyere og vil gjøre rødt litmus papir klarblå. De føler seg vanligvis glatte eller såpepunktet på grunn av en reaksjon som oppstår mellom syrer som finnes på huden og løsningen.

Funksjon

Alkaliske løsninger brukes i produkter som håndsåpe, vaskemidler, medisiner, dreneringsrenser og biodieselbrennstoff. De brukes også under industrielle prosesser, for eksempel oljeboring, papirproduksjon, jernsmelting og matlaging. Kalsiumkarbonat er ofte funnet kombinert med andre elementer for å danne stein, som marmor, kalkstein, travertin og kritt.

Typer

Natriumhydroksyd, kaliumhydroksyd, lut, kalsiumkarbonat og magnesiumhydroksyd er alle typer alkaliske løsninger .

Advarsler

Enkelte sterke alkaliske løsninger kan være skadelige hvis de tas inn eller hvis de kommer i kontakt med huden.

Misforståelser

Til tider brukes ordene 'alkalisk' og 'base' Utveksling, men dette er feil. Mens alle alkaliske løsninger er grunnleggende i naturen, er ikke hver base alkalisk. En alkalisk løsning er en blanding av et fast stoff oppløst i vann. Det kan opprettes i laboratorier ved kraftig omrøring eller gjennom naturlig forekommende prosesser, som erosjon.