Hva er typer ammetre?

 

Historie

Bevegelsesspolen og bevegelsesjernmålerne ble oppfunnet på prinsipper avledet av den danske fysikeren Hans Christian Oersted i 1820. Utviklingen av ammetere fortsatte gjennom 1900- og 20-tallene til 1980-tallet da det digitale ammeteret ble opprettet først.

Grunnleggende funksjon av bevegelige ammetere

Med både bevegelige spoler og glidemetre, brukes en elektrisk strøm for å skape magnetisk energi, noe som igjen gir en bevegelig del i ammeteret for å skifte som svar. Mengden av skiftet beveger en nål på skjermen, som igjen måler mengden av strømmen.

Bevegelseshjulmålemetre

I et bevegelsesspole ammeter stimulerer magneten en spole som har motsatt polaritet, forårsaker det skal avstøtes fra magneten. Bevegelsesmålerne har en lineær visning.

Flytende jernmålemetre

I et flytende jernmåler er to stykker av jern plassert inne i en spole som blir magnetisert og avstøter de to jernstykkene fra hverandre. Resultatet er en ikke-lineær, arvet måling.

Digitale skjermmålemetre

En digital skjerm har ingen bevegelige deler, og i stedet måler den proporsjonale dråpen over en leser som befinner seg inne i ammeteret. Digitale ammetere er langt mer nøyaktige enn deres bevegelige kolleger. Et ammeter er en enhet som måler elektrisk strøm. Det er tre grunnleggende typer ammeters: den bevegelige spolen, det flytende jernet og det digitale displayet.