Hva forårsaker blå og grønne alger?

 

Hva er blågrønne alger

Før vi kan forklare hva som forårsaker blågrønne alger, må vi forstå hva det er. I de enkleste forholdene er det flere typer alger som ligger i samme område, og de er laget av bakterier kjent som cyanobakterier som lever i grunt, stille og sakte vann.

Naturlige aspekter for vekst

For at blågrønne alger skal trives, må flere faktorer være oppfylt. Først må det tempererte varme være varmt. Dette er grunnen til at du ikke ser alger i de døde vinteren på de fleste steder. For det andre må det være tilstrekkelig sollys da bakteriene som lager alger, trenger sollys til å vokse og trives generelt.

Andre aspekter

Fosfor og nitrogen spiller også en rolle i etableringen av blågrønne alger. Disse stoffene finnes i menneskelig og animalsk avfall, men de kommer vanligvis fra gjødselene vi bruker til avlinger. Mange av disse alger dyrkes også på grunn av plenen og landbruket løper av og i noen tilfeller feilaktig septiske systemer.