Hvordan elektrolyse vann

 

1.

Du kan demonstrere elektrolyse ved å slippe et batteri i saltvann, men det er ikke gøy?
bare helles vann i en beholder og legg til litt salt eller bakervarer.
Ikke for mye salt fordi elektrolyse ikke er så nøyaktig at det ville elektrolyse salt og vann. Gir deg klorgass, men ikke for mye gass for å være livstruende. Baking soda vil gi deg karbondioksid.

2.

Så du har nå saltvann. Koble en ledning til den positive enden av batteriet og en annen ledning til den negative enden.
Koble deretter de andre endene av ledningen til penneledningen eller neglene. Slik at hver ledning har sin egen søm eller bly og side av batteriet.

3.

Nå er det vanskeligste trinnet å sette hvert spiker eller bly i vann.
Den negative siden produserer de fleste bobler, det er hydrogen. Du kan gjøre flammeprøven ved å ta en kamp med boblene, hvis du hører knitrende, så har du hydrogen.

h4> Tips og advarsler

  • Vær forsiktig. Hydrogen er ah brannfarlig kjemikalie og er også eksplosiv.
  • Ikke inhaler noen damper. Hvis du vil lukte klor, vent deretter gassen.
  • Vann er laget av 2 deler hydrogen, og 1 deler oksygen. Mens du kanskje ikke trenger å elektrolyse vann, er det morsomt. Du kan skille vannbindingene og lette brennstoffet, eller bare se boblene.