Slik beregner du vindkraftbladeområdet

 

1.

Mål fra vindturbinbladets spiss til rotorens underside. Dette gir deg radiusen til sirkelen eller lengden på ett blad.

2.

Marker lengden på bladet i meter eller føtter, og multipliser deretter tallet for seg selv eller firkantet det.

3.

Ta figuren fra trinn 2 og multipliser det med pi eller 3.14. Pi er omkretsen av en sirkel dividert med dens diameter. Diameteren er radius ganger 2. Den matematiske ligningen er: pR2, hvor p = pi.

4.

Alternativt kan du måle fra toppen av et vindblad til spissen av det motsatte vindbladet for å få diameteren og deretter multiplisere dette nummeret i seg selv.

5.

Multipliser produktet fra trinn 4 ved pi og divisjon dette med 4. Dette gir deg også radius eller område av vindturbinbladet. Den matematiske ligningen er her: (px diameter2) / 4, hvor p = pi

Tips og advarsler

  • Ifølge vindmølleforeningen øker doblingen av vindmøllevingeområdet generelt effekten med en faktor på fire.
  • Bladområdet for vindkraft er det totale området bladene dekker når de spinner. Det er viktig å kjenne vindmøllens bladområde ved bruk av vindkraft. I henhold til 'Real Goods Solar Living Source Book' -bladområdet, ofte referert til som 'Rotordiameter', er faktoren for å fortelle deg mest om potensialet til en vindturbin. Fremhevende dette faktum er den generelle tommelfingerregelen som strøm tilgjengelig fra vind tilsvarer .5 ganger lufttetthet ganger bladområde ganger vindhastighet kubet. Beregning av bladområde betyr å finne et område av en sirkel.